Som en etisk och ansvarsfull organisation är vår sekretesspolicy en mycket viktig komponent i vår online-verksamhet. Tekniskt sett ett juridiskt dokument, det har utformats med stor ansträngning för att säkerställa att det är korrekt, lätt att förstå, uppfyller de lagstadgade bestämmelserna och täcker alla aspekter. Vi är fullt medvetna om att det inte är acceptabelt att dölja dolda klausuler i texten i sekretesspolicyn.

Vi inser att det är viktigt att skydda kundens personliga information. I sekretesspolicyn förklarar vi:

  • Informationen vi samlar in via webbplatsen och våra mediahanteringar
  • Varför samlar vi in ​​informationen och hur den används
  • Hur den insamlade informationen är än delad
  • Åtgärder som vidtagits för att skydda uppgifterna
  • Kunder presenteras med val, nämligen hur de kan komma åt och ta bort data som de inte vill dela

Observera att sekretesspolicyn inte innehåller den information vi får via tredje parts webbplatser, mobilapplikationer och andra digitala produkter som använder vår webbplats. När kunder använder våra tjänster i samstämmighet med andra produkter eller sin egen webbplats är de sedan ansvariga för deras integritet och säkerhetsrutiner som kanske inte nödvändigtvis liknar vår.

Informationen vi samlar in

Informationen vi samlar in när en prenumerant/kund använder webbplatsen kan vara (a) personligt identifierbar eller (b) icke-personlig information.

  • Den personligt identifierbara informationen sparas när slutanvändaren/kunden måste lämna personuppgifter, hälsojournaler eller transaktionsjournaler när de registrerar sig på vår webbplats. Dessa kan innehålla namn, ålder, kontaktinformation, e-postadress, personlig adress, transaktionsinformation och personlig hälsoinformation etc.
  • Icke-personuppgifterna innehåller huvudsakligen anonym information som samlats in om användning av webbplatsen, till exempel IP-adressen, internetdomänen, datum och tid för åtkomst till webbplatsen, de besökta sidorna och den webbläsartyp som besökaren använder. Icke-personlig information samlas huvudsakligen in via cookies.

Varför och hur vi använder den insamlade informationen

Kundernas personliga information krävs för att behandla sina inköpsorder, för att de ska kunna komma åt våra webbplatsfunktioner och för att hjälpa dem med personlig och individuell kundtjänst, vilket vi kanske inte kan göra för anonyma besökare.

Den skyddade hälsoinformationen som kundreceptnummer kan sparas för att identifiera kunden och deras tidigare och nuvarande hälsojournaler och tillhörande hälsovårdstjänster.

Den icke-personliga informationen används inte alls för att identifiera användare individuellt eller i kombination med annan information. Denna information används för att övervaka och utvärdera webbplatsens effektivitet och genomföra ändringar om det behövs.

Hur kan informationen delas

Bästapiller.se kan dela kundens personliga information till kommersiella problem för affärsändamål. Ett exempel på detta skulle vara delning av kundinformation för att verifiera deras identitet vid behandling av en betalning eller registrering av åtkomst till kundkonton.

Skydda uppgifterna

Kundens personliga information skyddas strikt med brandväggar, kryptering, SSL-programvara eller HTTPS. Kunder måste säkerställas att vi har vidtagit tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda personligt identifierbar information mot obehörig eller olaglig åtkomst, skada, avslöjande eller förlust etc.

Observera att ingen information samlas in från barn i något fall och minderåriga barn uppmanas att inte lämna in någon form av personlig information. Eftersom barn inte är auktoriserade skulle all information som samlas in från dem vara oavsiktlig

Val av kund

Kunder har öppen åtkomst till deras data som finns på webbplatsen. Om vissa detaljer i uppgifterna är felaktiga kan de instruera oss att rätta till dem. Företaget tillhandahåller en länk i all korrespondens (e-post, nyhetsbrev eller erbjudanden) för att ge kunden möjlighet att avregistrera sig från listan. På samma sätt kan de registrerade användarna också ringa eller kontakta oss via kontaktuppgifterna på webbplatsen för att välja bort deras samtycke för att dela information enligt sekretesspolicyn

Observera att Bästapiller.se förbehåller sig rätten att kontakta kunder vid ändring av sekretesspolicyn.